Wizyta w Poradni Onkologicznej nie wymaga skierowania. Konsultacje w ramach Poradni Onkologicznej umożliwia każdy z Ośrodków Grupy NU-MED.

Poradnia Onkologiczna w Elblągu
ul. Królewiecka 146
82-300 Elbląg

tel. 55 235 86 53

Poradnia Onkologiczna w Iławie
ul. gen. Wł. Andersa 3
14-200 Iława

tel. 795 126 239

tel. 795 127 444