Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie finansuje leczenie pacjentów z terenu całego województwa. W ramach zawartych ponad 1600 umów ze szpitalami, przychodniami, poradniami, gabinetami pacjenci mogą leczyć się bezpłatnie.

Centrum Radioterapii i Usprawniania w Elblągu posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia do 2021 roku.

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Żołnierska 16
10-561 Olsztyn
tel. 89 678–74-14

Delegatura w Elblągu
ul. Bema 18
82-300 Elbląg
pon. 8:00 – 18:00
wt. – pt. 8:00 – 16:00
tel. 89 678 77 55