Personel ośrodka stale rozwija swoją wiedzę i umiejętności. Lekarze, pielęgniarki, technicy medyczni i fizycy medyczni, biorą udział w konferencjach. Lekarze centrum zapraszani są także jako wykładowcy. Rozwój osobisty personelu przekłada się na rozwój Centrum Radioterapii i Usprawniania. Rozwój ośrodka to także wzmacnianie kadry. Sprawdź, może i Ty przystąpisz do naszego zespołu?