Gamma Knife (nóż gamma) jest urządzeniem wykorzystywanym w zabiegach chirurgii wewnątrzczaszkowej. Ta metoda jest alternatywą dla operacji z użyciem skalpela. Stosowana jest przy zabiegach prowadzonych na głowie, ponieważ pozwala – precyzyjniej niż skalpel – zniszczyć komórki raka. Gamma Knife stosuje się w następujących przypadkach:

  • leczenie guza przerzutowego do mózgu
  • leczenie oponiaka
  • leczenie nerwiaka
  • leczenie neuralgii nerwu trójdzielnego
  • leczenie gruczolaka przysadki mózgowej

Urządzenie Gamma Knife posiada – współpracujący z Grupą NU-MED – ośrodek Exira w Katowicach.