Elbląskie Centrum Onkologii to projekt realizowany przez Wojewódzki Szpital Zespolony we współpracy z NU-MED GRUPĄ S.A.

Zapewniamy kompleksową opiekę i szybką terapię onkologiczną w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dobra współpraca, wieloletnie doświadczenie oraz integracja wspólnych działań pozwala na zaproponowanie naszym pacjentom kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych w myśl naszej misji: „Raka można leczyć, działamy kompleksowo, by Ci w tym pomóc.

Pacjent z podejrzeniem lub zdiagnozowanym nowotworem obejmowany jest przez nas szczególną opieką. Karta DILO (Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) jest gwarancją objęcia pacjenta skoordynowanym planem diagnostyki i leczenia, a czas oczekiwania na wizyty u lekarzy specjalistów jest bardzo krótki.

Diagnostyka wstępna potwierdza, czy pacjent ma guza. Diagnostyka pogłębiona ocenia jego rozmiar, stopień zaawansowania, typ oraz – czy nie doszło do przerzutów. Po zakończeniu diagnostyki pacjent jest kierowany na konsylium, podczas którego lekarze wielu specjalizacji ustalają plan leczenia onkologicznego.

Nad przebiegiem całego procesu diagnostyki wstępnej i pogłębionej czuwają koordynatorzy, którzy zajmują się umawianiem wizyt, organizacją konsylium oraz koordynują całym procesem ustalonego planu leczenia onkologicznego.

Zapewniamy szybką, pełną diagnostykę, krótkie terminy oraz ustalamy plan leczenia onkologicznego.

W czasie leczenia Pacjent i jego rodzina mogą liczyć na wsparcie psychologiczne.

W zależności od typu schorzenia do dyspozycji Pacjentów pozostają poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne.

ETAP DIAGNOSTYKI

 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Urologiczna z Pracownią Uroflowmetryczną
 • Poradnia Konsultacyjna Ginekologiczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Centrum Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego – Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej
 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej
 • Pracownia Mammografii
 • Pracownie Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego
 • Pracownia USG / USG DOPPLER
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Laboratorium Bakteriologiczne
 • Zakład Radiologii

 ETAP LECZENIA ZABIEGOWEGO

 • Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi
 • Oddział Ginekologiczny
 • Oddział Urologiczny
 • Oddział Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Chirurgii Kręgosłupa
 • Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
 • Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Oddział Okulistyczny
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
 • Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

 ETAP LECZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 • Oddział Onkologii
 • Oddział Dzienny Chemioterapii
 • Centrum Radioterapii i Usprawniania

Szczegółowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii onkologicznej 800 777 333 lub nr tel. 55 235 89 53.

e-mail: pakietonkologiczny@szpital.elblag.pl