Centrum NU-MED w Elblągu posiada dwie Pracownie Diagnostyczne: Pracownię Tomografii Komputerowej i Pracownię Rezonansu Magnetycznego, które świadczą usługi z zakresu diagnostyki obrazowej.

tomograf komputerowy w Elblagu, NU-MED
tomograf komputerowy

 

Pracownie dysponują najnowszej generacji sprzętem, który dzięki szerokim możliwościom technicznym umożliwia wydajną i skuteczną diagnostykę, a dzięki bogatemu oprogramowaniu klinicznemu, wykonanie pełnego zakresu badań z zakresu rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej

 

Rezonans magnetyczny w Elblagu
rezonans magnetyczny

 

 

 

 

 

 

 

Do dyspozycji pacjentów jest zespół doświadczonych lekarzy radiologów, techników radiologii oraz pielęgniarek. Służą swą wiedzą i doświadczeniem.

Ośrodek świadczy usługi również na rzecz szpitali i pacjentów komercyjnych. Bada również małych pacjentów.

Więcej informacji znajduje się na stronie: elblagdiagnostyka.nu-med.pl