Chemioterapia to metoda leczenia nowotworów złośliwych polegająca na podaniu pacjentowi, doustnie lub dożylnie, preparatu – cytostatyku. O zastosowaniu tej metody leczenia decyduje lekarz. Pacjent, który zgłosi się do Centrum Radioterapii i Usprawniania w Elblągu, umawiany jest na wizytę do poradni onkologicznej. Po wykonaniu badań diagnostycznych, lekarze podejmują decyzję o wyborze metody leczenia. Jeżeli pacjent ma mieć zastosowaną chemioterapię, zostaje skierowany na Oddział Onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. W zależności od stanu pacjenta i stopnia zaawansowania choroby pacjent korzysta z zabiegów jednodniowych na oddziale dziennym, bądź jest hospitalizowany.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu w ramach Oddziału Onkologicznego prowadzi badania kliniczne oraz stosuje programy lekowe.

Chemioterapia może być łączona z radioterapią oraz chirurgią onkologiczną. To tzw. leczenie skojarzone. Jeżeli pacjent Centrum Radioterapii i Usprawniania po cyklu chemioterapii ma wskazanie do zastosowania radioterapii, wraca do Oddziału Radioterapii ośrodka w Elblągu.