Centrum Radioterapii i Usprawniania w Elblągu informuje, że z powodu zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego wzrostem liczby osób zakażonych COVID-19,
mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów,

od dnia 02 listopada 2021 roku do odwołania wstrzymuje się odwiedziny u Pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Radioterapii.

W przypadkach wyjątkowych, dopuszcza się odwiedziny u pacjenta maksymalnie jednej osoby (bez objawów infekcyjnych, bez objawów zakażenia COVID-19) – wyłącznie po uzgodnieniu z lekarzem dyżurnym Oddziału.

Przed wejściem do Sali pacjenta i po zakończeniu odwiedzin należy zdezynfekować ręce oraz w trakcie całego pobytu w szpitalu nosić maseczkę zasłaniającą nos i usta.