18 i 19 października w Łodzi odbył się IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej. Podniesiono szereg tematów odnoszących się do najnowszych metod leczenia radioterapią m.in. raka piersi, raka stercza, nowotworów głowy i szyi.

Zjazd był także okazją do powołania Koalicji na Rzecz Radioterapii. Celem Koalicji jest kampania informacyjna na temat radioterapii. Wokół tej metody, stosowanej od kilkudziesięciu lat, narosło szereg mitów. Tymczasem radioterapia jest jedną z najnowocześniejszych, najskuteczniejszych oraz najbezpieczniejszych metod zwalczania chorób nowotworowych. O tym wkrótce przekonywać będą eksperci, w wywiadach jakie ukażą się w mediach, krótkie filmy oraz spoty w mediach społecznościowych i innych środkach masowej komunikacji.

Grupa NU-MED od początku swojej działalności szerzy wiedzę na temat radioterapii, najnowocześniejszych rozwiązań wdrażanych w leczeniu nowotworów. Od kilku miesięcy Centrum Radioterapii i Usprawniania NU-MED w Elblągu oraz Fundacji NU-MED, prowadzą akcję edukacyjną w szkołach „Opowiem Ci o raku”. Na potrzeby tej kampanii powstała broszura oraz plakaty.

Spotkanie otwierające Koalicję na Rzecz Radioterapii było dobrą okazją, by działania Grupy Nu-MED przedstawić uczestnikom Koalicji oraz Radzie Programowej. W składzie Rady Programowej znajdują się wybitni eksperci w zakresie radioterapii.