Zespół

Zespół Oddziału w Częstochowie Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NU-MED tworzą specjaliści onkologii klinicznej i hematologii. Zespołem kieruje ordynator oddziału onkologicznego dr n. med. Barbara Huras.