Radioterapia jest metodą leczenia nowotworów polegającą na oddziaływaniu na zmutowane komórki, promieniowaniem jonizującym. Promieniowanie wytarzane jest przez stosowane w radioterapii urządzenia – przyspieszacze liniowe czyli akceleratory. Podanie dawki promieniowania określa plan leczenia, który opracowuje lekarz – specjalista radioterapii onkologicznej we współpracy z fizykiem medycznym.

W Grupie NU-MED radioterapia dostępna jest w czterech ośrodkach: w Elblągu, Katowicach, Tomaszowie Mazowieckim oraz Zamościu.