Kilka informacji o naturze  niedokrwistości jako najczęstszym zaburzeniu hematologicznym.

Określenie niedokrwistość należy traktować jako objaw a nie rozpoznanie

Diagnoza musi zawierać:

 • przyczynę  niedokrwistości,
 • stopień niedokrwistości,
 • jej charakter (ostry, podostry, przewlekły..)

Interpretacja wyniku morfologii krwi obwodowej –na jakie parametry zwracamy uwagę?

 • Stężenie hemoglobiny (ogólny wskaźnik niedokrwistości lub nadkrwistości)
 • MCV (parametr ważny w klasyfikacji niedokrwistości – średnia objętość krwinki czerwonej)
 • RDW (wskaźnik zróżnicowania wielkości krwinek czerwonych)
 • Liczba krwinek czerwonych (podwyższona liczba krwinek czerwonych w niedokrwistości jest charakterystyczna dla talasemii – w Polsce występuje niezmiernie rzadko)
 • Ocena rozmazu krwi obwodowej metodą manualną ! jest pierwszym i relatywnie prostym badaniem, który może wskazywać na przyczynę niedokrwistości w szpiku.

Kiedy niedokrwistość jest chorobą  hematologiczną ?

Przyczyna obniżenia parametrów czerwonokrwinkowych w badaniu morfologii krwi powinna wynikać z :

 • bezpośredniej dysfunkcji narządu produkującego erytrocyty w wyniku jego pierwotnej choroby.
 • uszkodzenia układu krwiotwórczego przez schorzenie pierwotne układu chłonnego ( naciek)
 • nadmiernego zużycia/niszczenia erytrocytów w przebiegu pierwotnych chorób hematologicznych
 • nieprawidłowego rozmieszczenia erytrocytów w przebiegu pierwotnych chorób hematologicznych

Pacjent z niedokrwistością w kontrolnym badaniu morfologii krwi obwodowej- od czego zacząć?

 • od wywiadu chorób przebytych i aktualnie leczonych (hospitalizacje, urazy, operacje, farmakoterapia) jest bardzo ważny
 • od wywiadu aktualnych dolegliwości (co się zmieniło w samopoczuciu, istotne wydarzenia w okresie ostatnich kilku miesięcy, warunki pracy)
 • od porównania aktualnych badań z wynikami badań krwi z przeszłości
 • Wykluczenie przyczyn wtórnych niedokrwistości !
 • konsultacje równoległe (ginekolog, gastrolog, onkolog, reumatolog…)

Badania  diagnostyczne możliwe do wykonania w ramach poradni lekarza rodzinnego (proteinogram, rozmaz krwi obwodowej metodą manualną)

Kolejność działań lekarskich u Pacjenta z niedokrwistością:

 • Ocena morfologiczna krwinki czerwonej (erytrocyt)
 • Ocena pozostałych układów we krwi obwodowej (krwinki białe i płytki krwi)
 • Wykluczenie tła niedoborowego (niedobory żelaza, niedobory witamin grupy B, niedobory białkowe)
 • Wykluczenie przewlekłego krwawienia
 • Wykluczenie przewlekłego zakażenia lub/i zapalenia
 • Wykluczenie nowotworu (guzy lite)
 • Wykluczenie przewlekłej niewydolności narządowej
 • Poziom hemoglobiny
 • Wielkość krwinki czerwonej MCV
 • Ocena kształtu krwinek czerwonych w rozmazie
 • Ocena RDW – porównanie wielkości krwinek
 • Ocena liczby retikulocytów
 • Ocena poziomu bilirubiny
 • Oznaczenie LDH (dehydrogenazy kwasu mlekowego)
 • Dynamika zmian parametrów czerwonokrwinkowych – jak szybko spadają wskaźniki czerwonokrwinkowe

Ocena stopnia nasilenia niedokrwistości: (poniżej 12g% u kobiet, poniżej 14g% u mężczyzn)

**łagodna – Hb 10-12g%,

**umiarkowana Hb- 8,0-9,9g%,

**ciężka Hb –  6,5-7,9g%,

**zagrażająca życiu Hb poniżej 6,5g%

Ocena pozostałych układów we krwi obwodowej:

 • Ocena wartości liczbowych leukocytów i płytek krwi
 • Ocena rozmazu krwi obwodowej (morfologia erytrocytów, wykluczenie agregacji, rulonizacji, zlepów płytek krwi, morfologia leukocytów, obecność komórek podejrzanych/nietypowych)
 • Przy małopłytkowości wykluczenie pseudotrombocytopenii
 • Proteinogram – dopełnienie oceny tzw. „krwi pełnej” (badanie niedoceniane)

Wykluczenie tła niedoborowego niedokrwistości:

 • Oznaczenie poziomu żelaza w surowicy- ograniczenia metody…
 • Oznaczenie ferrytyny- uwaga-białko ostrej fazy!
 • Oznaczenie poziomu witaminy B12 w surowicy
 • Omówienie stosowanej diety
 • Dolegliwości z zakresu przewodu pokarmowego (choroba trzewna, alergia pokarmowa, nieswoiste zapalenia jelit, pasożyty jelitowe, kolonizacja przewodu pokarmowego przez nieprawidłowa mikroflorę,”nieszczelność” bariery jelitowej)

Wykluczenie przewlekłego krwawienia:

 • Miesiączki, ciąża, karmienie…
 • Przewód pokarmowy (malformacje naczyniowe głównie w jelicie cienkim,nieswoiste zapalenia jelit, hemoroidy, zapalenie nadżerkowe żołądka, przepuklina rozworu przełykowego, infekcja Helicobakter pylori, GERD, stosowanie przewlekłe Inhibitorów pompy protonowej, leków antyhistaminowych)
 • Skaza naczyniowa
 • Krwawienia z błon śluzowych
 • Honorowi dawcy krwi

Wykluczenie przewlekłego zakażenia   lub/i  zapalenia:

 • Wskaźniki stanu zapalnego nieswoiste – OB, CPR, fibrynogen, poliklonalna hipergammaglobulinemia, ferrytyna…
 • Wskaźniki swoiste stanu zapalnego- autoprzeciwciała (ANA-1, APCA, EmA, ANCA…) czynnik reumatoidalny, odczyn Waalera-Rosego…
 • Diagnostyka wirusologiczna (HCV, HBV, HIV, EBV, CMV, Herpes…)
 • Diagnostyka bakteriologiczna (borrelia, Tbc, helicobacter pylori, chlamydia…)
 • Diagnostyka zakażeń pasożytniczych
 • Znaczenie posiewów i wymazów w fazie zaostrzeń choroby

Wykluczenie nowotworu:

 • Rola badania fizykalnego
 • Dolegliwości bólowe
 • Objawy ogólne
 • Badania obrazowe (USG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej)
 • Programy profilaktyczne NFZ- mammografia, cytologia szyjki macicy, PSA, kolonoskopia, gastroskopia..
 • Karta DILO – szybka ścieżka onkologiczna.
 • Wykluczenie przewlekłej niewydolności narządowej
 • Ocena funkcji nerek rola Erytropoetyny- niedokrwistość w przebiegu PCHN (ocena tkankowych zasobów żelaza)
 • Ocena układu krążenia niewydolność, obecność sztucznych zastawek, protez naczyniowych, stentów..(ocena tkankowych zasobów żelaza)
 • Ocena funkcji wątroby poziom bilirubiny, poziom białka całkowitego i albumin, proteinogram, funkcja magazynowania witaminy B12,
 • Endokrynopatie ( niedoczynność tarczycy, niedoczynność kory nadnerczy…)

Niedokrwistość w ciąży i połogu:

 • Wzrost objętości krwi krążącej w związku z większą o 50% objętością osocza- fizjologiczna niedokrwistość z rozcieńczenia
 • Parametry w I i II trymestrze poniżej 11g%, w III trymestrze poniżej 10,5g%, 10-11g% – łagodna, poniżej 7g% – ciężka.
 • W Polsce u 41,4% ciężarnych- w ok.80% z niedoboru żelaza, a następnie z niedoboru kwasu foliowego i witaminy B12
 • Wskazanie do substytucji doustnej, gdy ferrytyna poniżej 30ng/ml (oznaczamy równoczasowo CRP) przez całą ciążę i 3 miesiące po porodzie.
 • Substytucja dożylna od II trymestru ciąży

 

Dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik