Dobre rady, czyli co może zrobić Pacjent  hematologiczny, aby chronić swój organizm  i świadomie uczestniczyć w  terapii…

  1. Dokładnie zebrany wywiad chorób hematologicznych  w rodzinie  przed pierwszą wizytą u hematologa pozwoli realnie ocenić ryzyko powikłań i  pomoże w  prawidłowym ustaleniu  grupy ryzyka. Konieczne jest także przedstawienie grup  innych schorzeń, które częściej występują  u członków rodziny Pacjenta. To może mieć wpływ na właściwy dobór terapii.
  2. Przy współistnieniu innych schorzeń   u Pacjenta hematologicznego-zalecamy dużą dbałość o jak najlepszą ich kontrolę. Źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca mogą zniweczyć efekt najnowocześniejszej terapii hematologicznej i pogorszyć rokowanie.
  3. Planowanie wypoczynku  jest bardzo ważne. Wyjazd wypoczynkowy powinien być zgłaszany lekarzowi leczącemu celem omówienia profilaktyki przeciwzakrzepowej  czy przeciw infekcyjnej  w podróży  i zalecenia określonych form rekreacji z prawidłowym nawodnieniem, unikaniem sportów ekstremalnych, rozsądnym podejściem do suplementów diety . Aktualnie znaczenia nabiera rodzaj środków transportu, warunki noclegowe i wszelkie wymogi epidemiologiczne, których musimy bezwzględnie przestrzegać, chorując  na choroby hematologiczne.
  4. Planowanie leczenia zabiegowego. Informowanie lekarza hematologa o terminach ekstrakcji zębów, planowych zabiegach okulistycznych czy dermatologicznych  jest  konieczne  celem  uniknięcia powikłań krwotocznych czy zakrzepowych. I nie może to być informacja na dzień przed zabiegiem czy przyjęciem do szpitala. Czasem właściwe przygotowanie pacjenta będzie wymagało kilku lub kilkunastu dni. Czasem trzeba wykonać dodatkowe badania diagnostyczne.
  5. Profilaktyka infekcji z zastosowaniem szczepień ochronnych  jest zalecana, ale wymaga wcześniejszej opinii hematologa. Unikanie dużych zbiorowisk ludzkich w okresach zwiększonej zachorowalności na infekcje dróg oddechowych. Aktualnie stosowanie się do zaleceń i przepisów przeciwpandemicznych.
  6. Rozważna aktywność fizyczna z prawidłowym nawodnieniem, odpowiednim dozowaniem obciążeń jest mocno zalecana. Dobrze, aby była skonsultowana z rehabilitantem medycznym.
  7. Unikanie czynników ryzyka ,na które mamy wpływ  np. eliminacja dymu tytoniowego z otoczenia.
  8. unikanie stanów związanych z odczynowym wzrostem poziomu płytek (duże wysiłki fizyczne, infekcje, zapalenia..) poprzez  działania profilaktyczne, o których mowa powyżej.

 

www.fundacjaprzytobie.czest.pl

 

I na zakończenie – pamiętajmy!

O odstawieniu czy zmianie dawkowania leków hematologicznych  decydować powinien jedynie specjalista hematolog. Powinien być  również informowany przez Pacjenta o wszelkich zmianach  dotyczących rodzaju i sposobu dawkowania leków zalecanych przez innych specjalistów.

Ankieta dla Pacjenta przed pierwszą wizytą/konsultacją w komercyjnej poradni hematologicznej:

Główny powód przybycia na konsultację do  hematologa:

Dolegliwości zgłaszane: ………………………………………………………………

Przewlekłe:………………………………………………………………………………….

Ostatnio zaobserwowane:…………………………………………………………………

Choroby współistniejące:…………………………………………………………….

Aktualnie przyjmowane leki ( nazwa, dawka, sposób dawkowania):……………………………………………………….

Choroby  przebyte:……………………………………………………………………..

Zabiegi operacyjne:………………………………………………………………………..

Urazy:……………………………………………………………………………………….

Uczulenia:…………………………………………………………………………………..

Skłonność do krwawień:…………………………………………………………………..

Używki:

papierosy:……………………………………………………………………………………

kawa:…………………………………………………………………………………………

inne:………………………………………………………………………………………….

Wywiad  rodzinny:……………………………………………………………………..

Wywiad zawodowy:…………………………………………………………………….

Nowe zdarzenie medyczne:

hospitalizacja w ciągu ostatnich 3 miesięcy:……………………………………………

infekcje w ciągu ostatnich 3 miesięcy- jakie?…………………………………………..

zmiana leków w ciągu ostatnich 3 miesięcy?…………………………………………..

U jakich specjalistów  Pacjent  jest w stałym leczeniu:………………………………..

jeśli może wymienić, z powodu jakich schorzeń:……………………………………….

 

 

 Dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik