KOORDYNATOR ds. HEMATOLOGII – Dr n. med. Elżbieta MORAWIEC-SZYMONIK

 

Choroby nowotworowe krwi i układu chłonnego

 to diagnoza, a nie wyrok..

Specjalistyczny Szpital Onkologiczny Nu – Med Oddział w Częstochowie prowadzi  leczenie  przewlekłych chorób rozrostowych szpiku i węzłów  chłonnych pod nadzorem  Dr n. med. Elżbiety Morawiec-Szymonik – Koordynatora ds. Hematologii

 Szereg tych schorzeń umiemy już dobrze kontrolować lekami nowych generacji.

 W Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym Nu-Med oddział w Częstochowie prowadzimy terapie:

 • chłoniaków złośliwych nieziarniczych  (NHL)
 • ziarnicy złośliwej  (HL)
 • szpiczaka plazmocytowego (MM)
 • przewlekłych nowotworów mieloproliferacyjnych (MPN)
 • zespołów mielodysplastycznych (MDS)

Diagnostykę i leczenie oraz nadzór nad Pacjentami w okresach remisji choroby realizujemy w Poradni Onkologicznej, Poradni Chemioterapii Ambulatoryjnej i Dziennym Oddziale Onkologicznym w ramach umowy z NFZ.

Od  2019 roku dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik – Koordynator ds. Hematologii  współpracuje  z ośrodkiem badań klinicznych MCM Pratia  w Krakowie, gdzie  pod  kierownictwem  Prof. Wojciecha Jurczaka Pacjenci  korzystają z najnowocześniejszych terapii w chorobach  limfoproliferacyjnych, takich jak: chłoniaki czy przewlekła białaczka limfocytowa.

Korzystamy  też  ze  wsparcia  merytorycznego  ekspertów  Polskiej Grupy Leczenia Białaczek u Dorosłych, Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków  i Polskiej Grupy Szpiczakowej, których to  organizacji dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik jest członkinią.

 

Leczenie  chorób hematologicznych nie nowotworowych

W naszym ośrodku leczenie nieonkologicznych hematologicznych chorób krwi odbywa się w ramach procedur komercyjnych ( w tym zakresie nie posiadamy kontraktu z NFZ)

Diagnostykę i leczenie  tej grupy schorzeń  realizujemy  w ramach:

 • Poradni Hematologicznej Konsultacyjnej
 • Poradni Hematologicznej  z Gabinetem Diagnostyczno- Zabiegowym

Porada konsultacyjna pierwszorazowa ma ustalić strategię dalszego działania. Przede wszystkim ma na celu rozróżnienie  zmian chorobowych krwi  i  układu chłonnego, które mają  charakter wtórny, czyli nie wynikają bezpośrednio  z choroby szpiku, od pierwotnych uszkodzeń  szpiku lub/i układu chłonnego, którymi zajmuje się hematologia.

Istnieje kilka   grup  takich zaburzeń. Są to:

 • zmiany w obrazie krwi nie związane z nowotworem szpiku, ale związane z jego uszkodzeniem lub inną dysfunkcją
 • zmiany w układzie chłonnym (węzły chłonne, śledziona…) nie wynikające z rozrostu nowotworowego układu chłonnego, ale wynikające z zaburzeń pierwotnych w jego  funkcjonowaniu
 • zaburzenia krzepliwości – zarówno  skaza krwotoczna jak i nadkrzepliwość
 • zaburzenia  odporności zwane też zaburzeniami immunologicznymi

W  naszym ośrodku dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik prowadzi diagnostykę i leczenie zaburzeń gospodarki żelazem  manifestujących się niedokrwistością jak i nadmiarem zapasów żelaza w  prowadzącym do hemochromatozy.

Istnieje możliwość terapii  niedokrwistości z zastosowaniem maltozowych preparatów żelaza do wlewów dożylnych i w formie doustnej. Są  to preparaty najnowszej generacji  w wynegocjowanych niższych cenach dla naszych Pacjentów ( patrz Niedokrwistość)

Istnieje możliwość terapii stanów przeładowania żelazem.

Są wykonywane zabiegi flebotomii, czyli krwioupustu leczniczego.

Istnieje również możliwość komercyjnego wykonania biopsji aspiracyjnej szpiku z kolca biodrowego  w znieczuleniu miejscowym z oceną mielogramu. Decyzja o celowości takiej procedury  ostatecznie należy jednak do lekarza hematologa. Jeżeli wskazania  do wykonania biopsji dotyczą podejrzenia choroby nowotworowej szpiku, to procedura jest wykonywana w ramach Poradni Onkologicznej z refundacją  NFZ, czyli bezpłatnie dla Pacjenta.

W stanach chorobowych przebiegających ze zmianami w obrazie krwi  i współwystępowaniem powiększenia wątroby i/lub śledziony – dysponujemy bezpłatnym dla Pacjenta badaniem przesiewowym w kierunku tzw. chorób  rzadkich (patrz Co to są choroby rzadkie?), czyli schorzeń z zaburzeniami  przemiany materii (metabolicznymi)

Jeśli niepokojący wydaje się  stan krzepliwości krwi (zarówno niedomoga jak i nadmierna aktywność krzepnięcia) – przed planowaną konsultacją – proszę zapoznać się z formularzem wywiadu krwotocznego  i informacją dla Pacjenta o zaburzeniach krzepnięcia  w zakładce (Patrz Skazy krwotoczne i nadmierna krzepliwość) . Pozwoli to wnikliwie przeanalizować wywiad chorobowy podczas konsultacji  i  wyjaśni  zasady  prawidłowego zachowania  przy  pobieraniu  krwi  do  badań  układu  hemostazy.

Jeśli zauważają Państwo  niepokojące objawy dotyczące układu odpornościowego – proszę zapoznać się z informacją dla pacjenta ( patrzy Zaburzenia Odporności)   przed wizytą pierwszorazową. Warto wynotować sobie  niepokojące objawy i pytania nasuwające się przy lekturze, co  usprawni przebieg konsultacji.

Nasz szpital współpracuje z Klinicznymi Oddziałami Hematologii  i Ośrodkami Przeszczepowymi na Śląsku oraz Ośrodkami  Immunologicznymi   w Krakowie. Daje to możliwość przekazania Pacjentów do ośrodków o wyższej referencyjności   w celu przeprowadzenia procedur diagnostyczno-terapeutycznych, których nie posiadamy w Częstochowie.

Zachęcamy Państwa do systematycznej lektury  informacji  przeznaczonych dla naszych Pacjentów, dotyczących licznych zagadnień z zakresu hematologii.

 W informacjach tych znajdziecie Państwo również odnośniki ( linki) do stron edukacyjnych  ośrodków hematologicznych, organizacji naukowych i fundacji ,  z którymi dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik współpracuje jako prezes  Częstochowskiej Fundacji na Rzecz Hematologii „PRZY TOBIE”