KOORDYNATOR ds. HEMATOLOGII – Dr n. med. Elżbieta MORAWIEC-SZYMONIK

 

Choroba nowotworowa krwi i układu chłonnego  to diagnoza, a nie wyrok !

Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU – MED Oddział w Częstochowie prowadzi  leczenie  przewlekłych chorób rozrostowych szpiku i węzłówchłonnych pod kierownictwem  Dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik – Koordynatora ds. Hematologii

 Szereg tych schorzeń umiemy już dobrze kontrolować lekami nowych generacji.

 W Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym NU-MED prowadzimy terapie:

 • chłoniaków złośliwych nieziarniczych  (NHL)
 • ziarnicy złośliwej  (HL)
 • szpiczaka plazmocytowego (MM)
 • przewlekłych nowotworów mieloproliferacyjnych (MPN)
 • zespołów mielodysplastycznych (MDS)

Diagnostykę i leczenie oraz nadzór nad pacjentami w okresach remisji choroby realizujemy w Poradni Onkologicznej, Poradni Chemioterapii Ambulatoryjnej i Dziennym Oddziale Onkologicznym w ramach umowy z NFZ

Od  2019 roku Dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik – Koordynatora ds. Hematologii  współpracuję  z ośrodkiem badań klinicznych chłoniaków  MCM Pratia  w Krakowie, gdzie  pod  kierownictwem  Prof. Wojciecha Jurczaka  korzystamy z najnowocześniejszych terapii w tej grupie chorób limfoproliferacyjnych.

Korzystamy  też  ze  wsparcia  merytorycznego  ekspertów  Polskiej Grupy Leczenia Białaczek u Dorosłych , Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków  i Polskiej Grupy Szpiczakowej, których to  organizacji Dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik ma  zaszczyt  być członkinią

Leczenie  chorób hematologicznych nie nowotworowych

W naszym ośrodku odbywa się w ramach procedur komercyjnych ( w tym zakresie nie posiadamy kontraktu z NFZ)

Diagnostykę i leczenie  tej grupy schorzeń  realizujemy  w ramach:

 • Poradni Hematologicznej Konsultacyjnej
 • Poradni Hematologicznej  z Gabinetem Diagnostyczno- Zabiegowym

Porada konsultacyjna pierwszorazowa ma ustalić strategię dalszego działania. Przede wszystkim ma na celu rozróżnienie  zmian chorobowych krwi  i  układu chłonnego, które mają charakter wtórny, czyli nie wynikają bezpośrednio  z choroby szpiku, od pierwotnych uszkodzeń  w szpiku lub/i układzie chłonnym, którymi zajmuje się hematologia.

Istnieje kilka   grup  zaburzeń, którymi zajmuje się hematologia nie onkologiczna. Są to:

 • zmiany w obrazie krwi nie związane z nowotworem szpiku, ale związane z jego uszkodzeniem lub inną dysfunkcją
 • zmiany w układzie chłonnym (węzły chłonne, śledziona…) nie wynikające z rozrostu nowotworowego układu chłonnego, ale wynikające z zaburzeń pierwotnych w jego  funkcjonowaniu
 • zaburzenia krzepliwości– zarówno  skaza krwotoczna jak i nadkrzepliwość
 • zaburzenia  odporności zwane też zaburzeniami immunologicznymi

W  naszym ośrodku Dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik prowadzi diagnostykę i leczenie zaburzeń gospodarki żelazem– zarówno jego niedoboru- manifestującego się niedokrwistością, jak i nadmiaru- prowadzącego do hemochromatozy.

Istnieje możliwość terapii  niedokrwistości z zastosowaniem maltozowych preparatów żelaza do wlewów dożylnych i w formie doustnej. Są  to preparaty najnowszej generacji  w wynegocjowanych niższych cenach dla naszych pacjentów.

Istnieje możliwość terapii stanów przeładowania żelazem.

Są wykonywane zabiegi flebotomii, czyli krwiupustu leczniczego.

W sytuacji podejrzenia zaburzeń  żelaza w ustroju odsyłam do informacji dla pacjenta

Istnieje również możliwość komercyjnego wykonania biopsji aspiracyjnej szpiku z kolca biodrowego  w znieczuleniu miejscowym z oceną mielogramu. Decyzja o celowości takiej procedury  ostatecznie należy jednak do lekarza hematologa. Jeżeli wskazania  do wykonania biopsji dotyczą podejrzenia choroby nowotworowej szpiku, to procedura jest wykonywana w ramach Poradni Onkologicznej z refundacją  NFZ, czyli bezpłatnie dla Pacjenta.

W stanach chorobowych przebiegających ze zmianami w obrazie krwi  i współwystępowaniem powiększenia wątroby i/lub śledziony – dysponujemy bezpłatnym dla pacjenta badaniem przesiewowym w kierunku tzw. chorób  rzadkich, czyli schorzeń z zaburzeniami  przemiany materii (metabolicznymi)

Odsyłam do informacji dla pacjenta

Jeśli niepokojący wydaje się  stan krzepliwości krwi (zarówno niedomoga jak i nadmierna aktywność krzepnięcia) – przed planowaną konsultacją – proszę zapoznać się z formularzem wywiadu krwotocznego  i informacją dla Pacjenta o zaburzeniach krzepnięcia  w zakładce- informacje dla pacjenta . Pozwoli to wnikliwie przeanalizować wywiad chorobowy podczas konsultacji  i  wyjaśni  zasady  prawidłowego zachowania  przy  pobieraniu  krwi  do  badań  układu  hemostazy.

Jeśli zauważają Państwo  niepokojące objawy dotyczące układu odpornościowego – proszę zapoznać się z informacją dla pacjenta    przed wizytą pierwszorazową. Warto wynotować sobie  niepokojące objawy i pytania nasuwające się przy lekturze, co  usprawni przebieg konsultacji.

Nasz szpital współpracuje z Klinicznymi Oddziałami Hematologii  i Ośrodkami Przeszczepowymi na Śląsku oraz Ośrodkami  Immunologicznymi   w Krakowie. Daje to możliwość przekazania Pacjentów do ośrodków o wyższej referencyjności   w celu przeprowadzenia procedur diagnostyczno-terapeutycznych, których nie posiadamy w Częstochowie.

Zachęcamy Państwa do systematycznej lektury  informacji  przeznaczonych dla naszych Pacjentów, dotyczących licznych zagadnień z zakresu hematologii.

 W informacjach tych znajdziecie Państwo również odnośniki ( linki) do stron edukacyjnych  ośrodków hematologicznych, organizacji naukowych i fundacji ,  z którymi Dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik współpracuję  jako prezes  Częstochowskiej Fundacji na Rzecz Hematologii „PRZY TOBIE”