Chemioterapia to metoda leczenia choroby nowotworowej polegająca na podaniu pacjentowi leków w formie dożylnej czyli w kroplówce lub doustnie, jako tabletki. Leków stosowanych w chemioterapii jest wiele, o wyborze konkretnego i wskazaniu dawki, decyduje lekarz – specjalista onkologii klinicznej, na podstawie szczegółowych badań diagnostycznych. Leki cytostatyczne są wciąż udoskonalane, by nie tylko zwiększyć skuteczność ich oddziaływania ale także, by minimalizować skutki uboczne, takie jak np. złe samopoczucie, wymioty, wypadanie włosów.

W Oddziale Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego w Częstochowie chemioterapia świadczona jest w tzw. trybie ambulatoryjnym, czyli w ramach zabiegów jednodniowych oraz w trybie hospitalizacji, czyli w ramach pobytu szpitalnego. Wybór trybu podania leku określa lekarz prowadzący. Na hospitalizację kierowani są nie tylko pacjenci z zaawansowaną chorobą, ale także ci, którzy po podaniu leku wymagają obserwacji i stałego dozoru kadry medycznej.