Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych – COVID-19 – schemat postępowania oraz dokument zgłoszenia TUTAJ

KORONAWIRUS – leczymy, poradnie dla Pacjentów działają, ale z zastosowaniem szczególnych instrukcji epidemiologicznych. 

Szanowni Pacjenci – w związku z trudnościami w zabezpieczeniu środków ochrony osobistej, wskazane jest, aby Pacjenci przybywający do Poradni i Szpitali, sami wyposażyli się w maski ochronne. Maski zabezpieczają nie tylko jedną osobę lecz także personel medyczny, innych Pacjentów oraz pomieszczenia Poradni i Szpitali. Prosimy o zrozumienie i serdecznie dziękujemy.

Informacja dla Pacjentów Szpitali Onkologicznych NU-MED w Elblągu, Katowicach, Tomaszowie Mazowieckim, Zamościu i Częstochowie w związku z epidemią koronawirusa: 

Szanowni Państwo, informujemy, że:

 • Pacjenci w trakcie terapii mają dostęp do pełnego leczenia, zgodnie z planem wyznaczonym przez lekarza prowadzącego
 • W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych pacjentów, w każdym przypadku decyzję o rozpoczęciu lub kontynuacji leczenia podejmuje lekarz.
 • Szpitale onkologiczne NU-MED stosują wszelkie dostępne środki zabezpieczające przed koronawirusem, m.in. w związku z tym ważne jest przestrzeganie instrukcji, m.in. kontakt telefoniczny ze Szpitalem i konsultacja „na odległość” w sytuacji infekcji dróg oddechowych i gorączki, ograniczenie wstępu do Szpitala osób towarzyszących Pacjentowi, pozostawianie w szatni wierzchniej odzieży, zgłaszanie personelowi Szpitala wszelkich niepożądanych sytuacji kojarzonych z epidemią.

Działania podjęte w związku z epidemią:

a) bezwzględny zakaz odwiedzin w szpitalu;

b) monitoring pacjentów przebywający w hostelach

c) mierzymy osobom wchodzącym do szpitala temperaturę;

d) osoby odprowadzające do szpitala nie wchodzą;

f) wyznaczamy inne terminy wizyt planowych w poradniach.

Informacja dla Pacjentów Poradni Onkologicznych NU-MED w związku z epidemią koronawirusa: 

Szanowni Państwo, informujemy, że:

 • wizyty w Poradniach nie są wstrzymane lecz możliwe są ograniczenia (odwoływane są wizyty kontrolne)
 • kontakt ws. umówienia wizyty w Poradni Onkologicznej jak zwykle, tzw. przez Rejestrację, wskazany kontakt telefoniczny
 • prosimy nie wstrzymywać samodzielnie terapii, jeżeli nie podlegają Państwo kwarantannie
 • w przypadku kwarantanny, Pacjenci w trakcie leczenia – chemioterapii lub radioterapii – proszeni są o telefoniczne powiadomienie placówki NU-MED
 • poradnie stosują zalecenia związane z bezpieczeństwem epidemiologicznym, dlatego w szczególności prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie instrukcji bezpieczeństwa, w szczególności:
 1.  jeżeli masz infekcję, podwyższoną temperaturę, kaszel, kontaktuj się telefonicznie i stosuj do zaleceń
 2. ogranicz liczbę osób towarzyszących wizycie do niezbędnego minimum
 3. odzież wierzchnią zostawiajcie w szatniach
 4. używajcie dostępnych środków i płynów dezynfekcyjnych
 5. bądźcie wyrozumiali dla personelu medycznego, praca w tym szczególnym okresie to także olbrzymi stres dla osób, które wykonują swoje obowiązki wobec Pacjentów
 6. kontakt telefoniczny z Rejestracją jest utrudniony w związku z dużą liczbą pytań osób dzwoniących, kierownictwo poradni i dyrekcje szpitali podejmują działania usprawniające, jednak sytuacja nie poprawi się natychmiast, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość

Informacja dla Pacjentów Oddziału Chemioterapii Szpitali NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim i Częstochowie: 

Szanowni Państwo

 • informujemy, że wyznaczone terminy podawania leków są utrzymane dla osób, które nie są poddane kwarantannie
 • jeżeli z powodu kwarantanny, Pacjent nie może poddać się leczeniu w wyznaczonym terminie, prosimy o kontakt w celu wyznaczenie innego dnia (nr telefonów kontaktowych znajdą Państwo w dokumentach ze Szpitala a także w żółtej książeczce)
 • Pacjenci z rozpoznaniem choroby nowotworowej (jeżeli nie są objęci kwarantanną) powinni jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z Rejestracją, w celu umówienia wizyty w Poradni Onkologicznej
 • do Poradni w trybie pilnym, powinni zgłaszać się także Pacjenci w trakcie leczenia, u których gwałtownie nasilą się objawy choroby nowotworowej

Informacja dla Pacjentów Radioterapii

Szanowni Państwo

 • Pacjenci, którzy nie są objęci kwarantanną, poddawani są terapii zgodnie z planem i terminami leczenia, chyba, że lekarz wprowadzi zmiany
 • jeżeli Pacjent objęty jest kwarantanną, prosimy o telefoniczne poinformowanie o tym fakcie – numery telefonów kontaktowych znajdują się w dokumentach, które otrzymali Państwo w Poradni lub Szpitalu

SZYBKI KONTAKT DLA PACJENTÓW PORADNI I SZPITALA NU-MED W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM:

515 491 232 lub 790 223 981

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW LECZONYCH w NU-MED CENTRUM DIAGNOSTYKI i TERAPII ONKOLOGICZNEJ ZAMOŚĆ

W związku z sytuacją epidemiologiczną i rozprzestrzenianiem się koronowirusa w Polsce, a jednocześnie wysokim ryzykiem zakażenia pacjentów onkologicznych spowodowanym spadkiem odporności wprowadza się następujące zasady funkcjonowania Zakładu Radioterapii oraz Oddziału radioterapii.:

1. Wejście do szpitala znajduje się od strony Poradni Onkologicznej. Pacjenci wchodzą pojedynczo. Oczekując na wejście zachowują 2-metrowy odstęp.

2. Przy wejściu obowiązuje pomiar temperatury oraz jest przeprowadzony wywiad epidemiologiczny.

3. Pacjenci wchodzący do budynku proszeni są o używanie maseczek ochronnych.

4. Każdy pacjent ma obowiązek dezynfekcji rąk po wejściu i wyjściu z budynku szpitalnego.

5. Pacjent pozostawia okrycie wierzchnie w szatni, stosując zasady określone w szatni.

6. Zakaz wchodzenia do budynku osobom towarzyszącym ( nie dotyczy osób
z niepełnosprawnością).

7. Przychodzenie na seanse radioterapii w wyznaczonych przez personel ośrodka godzinach.

8. Pacjenci hotelowi jeżdżą na seanse radioterapii do ośrodka i z ośrodka do hotelu wyłącznie umówionym transportem.

9. Pacjenci ambulatoryjni, przyjeżdżający na seanse radioterapii z domu powinni korzystać z transportu prywatnego.

10. Zakaz opuszczania przez pacjentów hotelowych miejsca zakwaterowania w czasie wolnym od napromieniania ( weekendy, święta).

11. Zakaz odwiedzania przez rodziny chorych hotelowych w czasie wolnym i w czasie świąt

12. Pacjenci ambulatoryjni powinni zachować szczególne środki ostrożności (nie wychodzić z domu i unikać kontaktów).

13. W oddziale radioterapii obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin

14. Chorzy w oddziale radioterapii mogą przemieszczać się jedynie na seanse radioterapii.

15. Pacjenci w trakcie radioterapii, którzy zauważą u siebie objawy grypowe: gorączkę, kaszel, duszność, bóle kostno-stawowe proszeni są o zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod nr telefonu: 84 535 9800 lub na infolinię NFZ nr telefonu: 800 190 590.

POWYŻSZE ZASADY OBOWIĄZUJĄ DO ODWOŁANIA!

 

Ministerstwo Zdrowia publikuje komunikaty dotyczące ochrony przed koronawirusem.

Polecamy uwadze treści zamieszczone TUTAJ

Informacje uzyskać można korzystając z ogólnodostępnej INFOLINII:

800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

UWAGA !!!

PACJENCI Z OBJAWAMI CHOROBY ZGŁASZAĆ SIĘ POWINNI DO ODDZIAŁÓW ZAKAŹNYCH W SZPITALACH. „WNIESIENIE” KORONAWIRUSA  NA TEREN INNYCH ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH, W TYM NA TEREN PLACÓWEK ONKOLOGICZNYCH, STWARZA ISTOTNE RYZYKO ZAKAŻENIA  OSÓB ZDROWYCH I STANOWI POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA PACJENTÓW I PERSONELU SZPITALA.