Chemioterapia to metoda leczenia polegająca na podaniu pacjentowi cytostatyku – preparatu farmakologicznego. Podanie może być doustne bądź dożylne.

W Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim pacjenci leczeni są w trybie ambulatoryjnym – w ramach oddziału chemioterapii jednodniowej – oraz w trybie hospitalizacji, czyli pobytu w szpitalu. Ośrodek ma także własną aptekę, która produkuje leki cytostatyczne. Apteka na miejscu usprawnia proces leczenia i eliminuje ryzyka związane z logistyką sprowadzania leków z innych aptek.

Ścieżka pacjenta oddziału chemioterapii wygląda następująco:

 1. Konsultacja w poradni onkologicznej (nie wymaga skierowania, potrzebne wyniki dotychczasowych badań diagnostycznych wskazujących na możliwość występowania choroby nowotworowej)
 2. Kwalifikacja pacjenta do leczenia na oddziale chemioterapii (ambulatoryjnie lub hospitalizacja)
 3. Opracowanie schematu leczenia – dobór leków, określenie liczby cykli
 4. Badanie krwi pacjenta, konieczne przed każdym podaniem leku
 5. Podanie leku cytostatycznego w oddziale chemioterapii
 6. Po podaniu leku w trybie ambulatoryjnym pacjent wraca do domu. W przypadku pacjenta hospitalizowanego, o dalszym pobycie w szpitalu, bądź opuszczeniu placówki, decyduje lekarz prowadzący.

Ośrodek w Tomaszowie Mazowieckim realizuje programy lekowe.

 1. Program lekowy – leczenie nowotworów podścielska przewodu pokarmowego (GIST)
 2. Program lekowy – leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
 3. Program lekowy – leczenie raka wątrobowokomórkowego
 4. Program lekowy – leczenie niedrobnokomórkowego raka płuc
 5. Program lekowy – leczenie mięsaków tkanek miękkich
 6. Program lekowy – leczenie raka piersi
 7. Program lekowy – leczenie raka nerki
 8. Program lekowy – leczenie chłoniaków złośliwych
 9. Program lekowy – leczenie czerniaka skóry
 10. Program lekowy – leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika
 11. Program lekowy – leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie
 12. Program lekowy – leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
 13. Program lekowy – Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego
 14. Program lekowy – leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
 15. Program lekowy – leczenie zaawansowanego raka żołądka
 16. Program lekowy – leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu
 17. Program lekowy – leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD 30+
 18. Program lekowy – leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej Obinutuzumabem ICD 10 C.91.1
 19. Program lekowy – leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (icd-10 c56, c57, c48)
 20. Program lekowy – leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki (icd-10 c 25.0, c 25.1, c 25.2, 25.3, c 25.5, c 25.6, 25.7, c 25.8, c 25.9)
 21. Program – Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
 22. Program leków – Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych