Ogłoszenie o naborze partnera społecznego do projektu (ZAKOŃCZONE)

Opublikowano: 29 grudnia 2016

Ogłoszenie o naborze partnera społecznego do projektu

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza otwarty nabór partnera społecznego do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” w odpowiedzi na konkurs nr: POWR.05.01.00-IP.05-00-0002/16, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne: „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi”, zwanego dalej „Projektem”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem społecznym reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Więcej informacji o programie w Załączniku nr 1 (Regulamin konkursu)

Termin i miejsce składania ofert: Oferty w zaklejonych kopertach, składać należy bezpośrednio w Sekretariacie Administracji NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 19 stycznia 2017 roku, do godziny 12:00. Komisja konkursowa dokona wyboru oferenta w dniu 19 stycznia 2017 roku i o wyborze powiadomi oferentów.

Kontakt

Nu-med S.A
ul. Królewiecka 146,
82-300 Elbląg
tel. 055 235 89 37

Projekt i realizacja © 2014 agencja reklamowa soluma – projektant stron www
Wszystkie materiały zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Content

Od 1 stycznia 2015 r. rozpoczęliśmy leczenie pacjentów zgodnie z tzw. szybką ścieżką onkologiczną.

Szczegółowe informacje dla pacjentów oraz szpitali zainteresowanych współpracą w ramach pakietu onkologicznego uzyskacie Państwo pod nr
tel. 55 235 89 01.
http://pakietonkologiczny.gov.pl/